Manta Exchange урамшуулал (лавлах шагнал) бүтэц缩略图

Manta Exchange урамшуулал (лавлах шагнал) бүтэц

Одоогоор лавлагааны нөхөн олговрыг купоны худалдан авалтын дүнг үндэслэн олгож байна. Манта биржийн төлөвлөгөө нь купон бүтээгдэхүүний борлуулалт > фьючерс болон опционы арилжаа > спот арилжаа гэсэн дарааллаар явах явдал юм. Одоогоор Солонгосын вонны зах зээлд гарах бэлтгэлийг хангах арга хэмжээ авч байгаа гэсэн. Шилжилтийн урамшуулал нь спот > фьючерсийн 더보기…

Translate »